1)      Bendrosios nuostatos
Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato asmens, įsigyjančio prekes www.kraikiukas.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau - Pirkėjas), kurią valdo MB Anuba įmonės kodas 304501150 (toliau - Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes www.kraikiukas.lt elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
a)       Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, papildyti taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
b)      Elektroninės parduotuvės prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2)      Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, tuo patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo Pirkėjas užsakymo metu nurodytu el. paštu gauna patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas ir nuo to momento Pirkimo sutartis įsigalioja. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra saugoma elektroninėje parduotuvėje.

3)      Pirkėjo teisės ir pareigos
Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje, vadovaudamasis šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatyta tvarka.|
a)       Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą bei priimti užsakytas prekes.
b)      Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju ( išskyrus 3.4 punkte nurodytą išimtį), pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu info@kraikiukas.lt, per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos.
c)       Pirkėjo teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos pirkimo pardavimo sutarties netaikoma jei yra pažeista ar kitaip paveikta grąžinamų prekių originali pakuotė.
d)      Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti arba pranešti apie tai Pardavėjui el.paštu info@kraikiukas.lt.
e)      Pirkėjas privalo laikytis kitų taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4)      Pardavėjo teisės ir pareigos
Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
a)       Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes pagal pateiktą apmokėjimo informaciją per 5 (penkias) kalendorines dienas.
b)      Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui.
c)       Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
d)      Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
e)      Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį.
f)        Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui kai kurių užsakytų prekių, įsipareigoja įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas nuo atsisakymo gavimo dienos.

5)      Prekių pristatymas
Prekės yra pristatomos visoje Lietuvoje per 2-5 darbo dienas nuo apmokėjimo Pirkėjo pasirinktu būdu į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą ar pasirinktą paštomatą.
a)     Vilniaus mieste Pardavėjas gali pats pristatyti prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkėjui, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria dėl tokio pristatymo metodo iš anksto. Visais kitais atvejais prekes Pardavėjas pristato naudodamasis Lietuvoje veikiančiomis paštomatų bei kurjerių tarnybomis.
b)      Galimi prekių pristatymo metodai nurodyti prekės ekrane prieš Pirkėjui patvirtinant užsakymą.
b)      Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo vizualiai patikrinti siuntos pakuotės būklę ir turinį prekių atsiėmimo metu ir informuoti Pardavėją.

6)      Prekių grąžinimas
Pirkėjas per 14 (keturiolika) dienų turi teisę grąžinti prekes, pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu info@kraikiukas.lt ir atsiųsdamas užpildytą laisvos formos grąžinimo aktą. Grąžinimo akte nurodomi asmens duomenys – vardas, pavardė, adresas, užsakymo numeris, grąžinimo priežastis.
a)       Prekės grąžinimo išlaidas dengia Pirkėjas.
b)      Pirkėjo grąžinamos prekės turi būti nesugadintos ir nepraradusios prekinės išvaizdos.
c)       Pardavėjas, gavęs grąžintas prekes, įvertina jų kokybę ir priima sprendimą, apie kurį informuoja Pirkėją.
d)      Pinigai Pirkėjui už gražintas prekes pervedami į mokėtojo banko sąskaitą per 7 ( septynias) darbo dienas nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

7)      Atsakomybė
Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
a)       Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.
b)      Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie elektroninės parduotuvės, naudodamiesi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
c)       Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. 

8)      Informacijos siuntimas
Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus gali pateikti Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais: elektroniniu paštu : info@kraikiukas.lt ; telefonu : +370 622 611 35. 

9)      Privatumas
Bet kokiai informacijai, kuri susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai.
a)       Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini užsakymo įvykdymui.

10)      Baigiamosios nuostatos
Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
a)      Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Pardavimo ir Pirkimo Taisyklės

Mūsų rekvizitai

MB "Anuba"
Įm. k. 304501150
Sudervės g. 12C, Avižieniai

LT-14192
Vilniaus r., Lietuva

Kontaktinė informacija

+370 622 61135
info@kraikiukas.lt

Mūsų Naujienlaiškis